Zarząd Spółdzielni informuje, że od 15 czerwca 2023 r. zostanie udostępniony
do Państwa dyspozycji
Portal Wymiany Informacji, w ramach którego każdy właściciel lokalu będzie mógł się zapoznać ze stanem rozliczeń względem Spółdzielni - internetowa kartoteka użytkownika lokalu.

 

Dane umieszczone w Portalu, będą miały charakter wyłącznie informacyjny i będą aktualizowane w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia księgowego (np. dokonania wpłaty).

 

Dostęp do Portalu może uzyskać osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu
(odrębna własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) po złożeniu osobiście w biurze Spółdzielni wniosku o udzielenie dostępu, gdzie otrzymacie Państwo hasło i login niezbędne do logowania.

 

Zasady Dostępu i Korzystania z Portalu Wymiany Informacji
są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.bielanybis.pl (http://www.bielanybis.pl/dokumenty)

 

Dostęp do Portalu jest bezpłatny.

Regulamin plików cookies