ROZLICZENIE ENERGII CIEPLNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK ZOSTANIE PAŃSTWU PRZEKAZANE DO KOŃCA LISTOPADA!!!

 

Szanowni Państwo!

W związku z przesłanymi do Państwa informacjami dotyczącymi rozwiązania przez Energetykę Cieplną Sp. z o.o. umów trójstronnych informujemy, że:

  • rozliczenie E.C. od października b.r. dokonywane będzie przez Spółdzielnię na podstawie odczytów ciepłomierz przekazywanych przez Energetykę Cieplną
  • rozliczenie E.C. za miesiąc październik i kolejne miesiące przekazywane będą do Państwa skrzynek do 15 dnia kolejnego miesiąca, z terminem płatności do końca miesiąca
  • rozliczenie dokonywane będzie w sposób analogiczny do dotychczasowych rozliczeń Energetyki Cieplnej
  • jeżeli wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie rozliczeń w formie elektronicznej, prosimy o przesłanie na adres biuro@bielanybis.pl wypełnionego oświadczenia (do pobrania na stronie Spółdzielni- www.bielanybis.pl  w zakładce „Dokumenty”)
  • rozwiązanie umów trójstronnych podyktowane jest obostrzeniami wprowadzonymi w Ustawie z dnia 15.09.2022r. (Dz.U.poz 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w myśl których rekompensata w cenie energii cieplnej przysługuje tylko w przypadku, kiedy odbiorcą ciepła jest Spółdzielnia, gdyż ustawodawca nie przewidział rekompensaty dla odbiorców indywidualnych w budynkach wielorodzinnych.

 

Regulamin plików cookies