Zakaz Palenia Na Klatkach schodowych

Zakaz palenia tytoniu obowiązuje w różnych miejscach, które ogólnie zostały nazwane obiektami użyteczności publicznej. Do takich obiektów należy własnie klatka schodowa. Poza tym osoby palące na klatce schodowej narażają na nieprzyjemne zapachy i inne atrakcje pozostałych właścicieli.

PRZYPOMINAMY, ŻE KLATKA SCHODOWA NIE JEST WŁASNOŚCIĄ PRYWATNĄ ŻADNEGO Z MIESZKAŃCÓW CZY CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEST TO WŁASNOŚĆ WSPÓLNA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI. PRZYPISYWANIE SOBIE CUDZEJ WŁASNOŚCI JEST KARALNE.

Zakaz palenia tytoniu w obiektach zamkniętych zakładów pracy oraz innych obiektach użyteczności publicznej ( a takim miejscem jest własnie klatka schodowa) przewiduje art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm. oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107). Ustawa przewiduje odpowiedzialność za wykroczenie zarówno osoby, która pali tytoń w miejscu niedozwolonym, jak i administratora obiektu, który dopuszcza do palenia tytoniu wbrew obowiązującym zakazom. W obu przypadkach sprawca czynu podlega karze grzywny do 5000 złotych.

Regulamin plików cookies