Szanowni Państwo,

zgodnie z umową zawartą w dniu 1.11.2022 roku pomiędzy SML-W Bielany Bis a Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni w Warszawie, w dniach 22.11 - 31.12.2022 r. została przeprowadzona pełna lustacja Spółdzielni za okres od. 1.01.2011 r. do 31.12.2021 r. 

Lustracją objęto całokształt działalności Spółdzielni, obejmujący następujące zagadnienia:

- stan organizacyjno-prawny i dzialalność organów Spółdzielni;

- przestrzeganie spółdzielczych zasad prawnych;

- sprawdzenie realizacji wniosków z poprzedniej lustracji;

- poprawność sporządzenia sprawozdań finansowych w badanym okresie;

- gospodarkę środkami trwałymi;

- ochronę danych osobowych;

- dzialalność inwestycyjną;

- sposób finansowania inwestycji;

- system rachunkowości i kontroli wewnętrznej;

- kondycję finansową Spółdzielni;

- zdolność Spółdzielni do kontynujacji dzialalności w niezmienionym zakresie.

Ustalenia Lustracji zawarte zostały w liście polustracyjnym przekazanym Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółdzielni, z którego treścią możecie się Państwo zapoznać pod poniższym linkiem

 

http://bielanybis.pl/files/pobierz/4317pl20230125115259296.pdf

Regulamin plików cookies