AKTUALNOŚCI

Tutaj znajdą Państwo najświeższe informacje na temat naszej działalności, ale również ważne informacje dla mieszkańców naszych osiedli.

Zapraszamy do obserwowania!

06.08

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Z A W I A D O M I E N I E 

Na podstawie art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.) oraz na podstawie §31 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "BIELANY BIS" w Skierniewicach, ul. Mireckiego 7 zawiadamia, że
w dniu 30 sierpnia (poniedziałek)2021 r., ogodz. 1730 ,

w sali nr 435 (III piętro) Business Center, przy ul. Rybickiego 8 w Skierniewicach odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 

29.01

ZMIANA W PRACY BIURA

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONOWIRUSA COVID-19

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTÓW ZOSTAŁA WSTRZYMANA.

W celu załatwienia spraw, prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerami telefonów: 46 832 51 59, 663 877 002,
w godz. 9.00 – 15.00
oraz kontakt e-mailowy: biuro@bielanybis.pl

29.01

Nowa deklaracja na potrzeby gospodarowania odpadami

W związku wejściem w życie, w dniu 1 stycznia 2020 r., Uchwały Nr XIV/160/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 listopada 2019 r., informujemy, że:

1. Wszystkich mieszkańców nieruchomości obowiązuje BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

2. Od 1 stycznia 2020 r. stawka za gospodarowanie odpadami wynosi 20,60 zł/os.

2. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zgłaszania zmian w zasiedleniu swojego lokalu na potrzeby obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

ZMIANA ZASIEDLENIA WYMAGA WYPEŁNIENIA OŚWIADCZENIA (do pobrania w ZAKŁADCE DOKUMENTY) i dostarczenia go do Biura Spółdzielni.

04.08

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

SML-W „BIELANY BIS” prosi o zapoznanie się z niniejszą informacją:

04.10

Zakaz Palenia Na Klatkach schodowych

Informujemy, że zgodnie z prawem palenie tytoniu na klatkach schodowych jest zakazane.

Regulamin plików cookies